Laatste berichten

Nieuw type vispassage: de Vislift

06 December, 2018 •  Algemeen   Techniek   Verslagen  

Vissen die stroomopwaarts trekken en daarbij tegen barrieres stuiten, krijgen voortaan hulp van de Vislift - een nieuw type vispassage dat sinds vorige week in een poldervaart nabij het Brabantse Almkerk wordt getest. De uitvinding is een visvriendelijker alternatief voor de gangbare vispassage, die vissen alsnog stress bezorgt.

Uniek project: de vismigatierivier in de Afsluitdijk

20 April, 2018 •  Algemeen   Techniek  


De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen door heen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. Trekvissen hebben namelijk zoet- én zoutwater nodig voor hun levenscyclus. Door dijken en dammen zoals de Afsluitdijk is dat niet of nauwelijks meer mogelijk. Het is een belangrijke reden waarom het zo slecht gaat met trekvissen.

http://deafsluitdijk.nl/projecten/vismigratierivier/

Oostvoornse Meer

15 May, 2016 •  Algemeen   Techniek  

Op dit moment is er nog geen hatch geweest van de Bibio's in de struiken rond het OVM.