Nieuw type vispassage: de Vislift

admin • 06 December, 2018 •  Algemeen   Techniek   Verslagen  

Conventionele vispassages knkippen een barriere als het ware  op in kleine stapjes: passerende vissen moeten via verschillende hoekige bekkens alsnog een serie "hobbels" nemen. Dankzij de ronde vormen van de Vislift is van die hobbels geen sprake meer. Vissen die erin zwemmen gaan als in een wenteltrap in één keer omhoog. Eenmaal boven aangekomen, zwemmen ze de Vislift weer uit.

Waterschap enthousiast

Waterschap Rivierenland was vanaf het begin enthousiast over de Vislift, niet alleen vanwege het innovatieve ontwerp. De nieuwe vispassage meet ook continu de waterkwaliteit. Bovendien is de Vislift onderhoudsvriendelijker en een stuk goedkoper dan een reguliere passages door zijn compacte bouw. De vispassage wordt de komende maanden getest op de doortrekbaarheid van vissen. De stroomsnelheid door de lift is aan te passen al naar gelang welke vissoorten het meest passeren. Welke soorten dat zijn, wordt gemonitord door een Fishcounter en een camera.

Voor meer info:  www.vislift.nl